• 0366 280 15 13
 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından kullanılan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin (ÜBYS) Personel Bilgi Sistemi modülü aktif hale gelmesi sebebiyle Pesonel Daire Başkanlığında görevli personele Başkanlığımız tarafından "Personel Bilgi Sistemi Eğitimi" gerçekleştirildi. Personel Bilgi Sisteminin Üniversitemizde görevli tüm personel tarafından daha etkin kullanılması hedeflenmektedir.