• 0366 280 15 13
 

Birim ve Personel Listesi

 • Daire Başkanı

  Cafer DEGER
  Daire Başkan V.

  Tel: 0366 280 1515 
  cdeger kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Kendisine bağlı birimlerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Üst Yönetimin onayma sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Üst Yönetime tekliflerde bulunmak, diğer daire başkanları ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamaktır.

 • Şube Müdürü

  İlhan KAŞ
  Şube Müdürü

  Tel: 0366 280 1356 
  ikas kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Kendisine bağlı olan birimler ile birlikte BİDB ve üniversitenin sistem, network ve yazılım ile ilgili ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmak.

 • Web-Yazılım Birimi

  Suha KARAAHMETOĞLU
  Öğretim Görevlisi

  Tel: 0366 280 1509
  suha kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Üniversitemiz idari birimlerinin ihtiyacı olan yazı|ım projelerinin güncellemelerini/analizini, veri tabanı tasarımını ve veri tabanı kodlamasını yapmak, yazılım mimarisini seçmek, tasarlamak, kodlamak, test etmek ve sürekliliğini sağlamak, üretilen yazılımların eğitimini vermektir.


  Emel ALTINTAŞ
  Bilgisayar Mühendisi

  Tel: 0366 280 1309
  emelaltintas kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Akademik, idari personel ve öğrenci E-posta işlemleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili işlemler, ISO 27001 bilgi güvenliği çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması işlemlerini yürütür.


  Murat YAYLA
  Programcı

  Tel: 0366 280 1512
  myayla kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Web siteleri hazırlanması, takibi, Siber olaylar, log kayıtlarının raporları, ISO 27001 bilgi güvenliği çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, b
  irimlerden gelen yazılım taleplerinin karşılanması hizmetlerini sağlar. 

   

 • Sistem-Network Birimi

  Ali ÇİÇEK
  Bilgisayar Teknisyeni

  Tel: 0366 280 1511
  alicicek kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasında kurulu olan merkezi bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gün 24 saat servise sunulmasını sağlamak, Kampüs içi ve dışı ağ altyapısının planlanması, kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gün 24 saat servise sunulması, Sunucuların kurulumunu, konfigiirasyonunu, yedeklemesi, bakım-onarımı ve yönetimini yapmak, sistem güvenliğini sağlamak, Network kurulumunu, konfigtirasyonunu, güvenliği ve yönetimini yapmak. 


  Cihangir YAZICI
  Programcı

  Tel: 0366 280 1510
  cyazici kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasında kurulu olan merkezi bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gi.in 24 saat servise sunulmasını sağlamak, Kampüs içi ve dışı ağ altyapısının planlanması, kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gin24 saat servise sunulması, Sunucuların kurulumunu, konfigiirasyonunu, yedeklemesi, bakım-onarımı ve yönetimini yapmak, sistem güvenliğini sağlamak, Network kurulumunu, konfigtirasyonunu, güvenliği ve yönetimini yapmak. 


  Yasin DOĞAN
  Bilgisayar Mühendisi

  Tel: 0366 280 1310
  yasindogan kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasında kurulu olan merkezi bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gi.in 24 saat servise sunulmasını sağlamak, Kampüs içi ve dışı ağ altyapısının planlanması, kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gin24 saat servise sunulması, Sunucuların kurulumunu, konfigiirasyonunu, yedeklemesi, bakım-onarımı ve yönetimini yapmak, sistem güvenliğini sağlamak, Network kurulumunu, konfigtirasyonunu, güvenliği ve yönetimini yapmak. 


  İbrahim AKSOY
  Bilgisayar Teknisyeni

  Tel: 0366 280 1508
  iaksoy kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasında kurulu olan merkezi bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gün 24 saat servise sunulmasını sağlamak, Kampüs içi ve dışı ağ altyapısının planlanması, kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gin24 saat servise sunulması, Sunucuların kurulumunu, konfigiirasyonunu, yedeklemesi, bakım-onarımı ve yönetimini yapmak, sistem güvenliğini sağlamak, Network kurulumunu, konfigtirasyonunu, güvenliği ve yönetimini yapmak. 

 • ÜBYS Birimi

  Ufuk ACI
  Çözümleyici

  Tel: 0366 280 1311
  uaci kastamonu.edu.tr
    

  Görevi:

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi dahilinde çalışan tüm (Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi vb.)  modüllerin  yönetimini,  yedeklenmesini, teknik desteğini, bakım ve güncellemesini sağlamak.


  Onur ALTINTAŞ
  Bilgisayar Teknisyeni

  Tel: 0366 280 1307
  onur kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi dahilinde çalışan tüm (Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi vb.)  modüllerin  yönetimini,  yedeklenmesini, teknik desteğini, bakım ve güncellemesini sağlamak.

 • Teknik Servis

  Mustafa ÖZCAN
  Bilgisayar Teknikeri

  Tel: 0366 280 1514
  mozcan kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Üniversite demirbaşlarına kayıtlı ve talep formu ile gelen bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve sistem / fiziksel kurulumunu yapmak ve bunların verimli bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak. Garanti kapsamındaki ürünlerin yetkili servise gönderilmesini ve takibini yapmak.

 • İdari İşler Birimi

  Alpaslan KAYA
  Bilgisayar İşletmeni

  Tel: 0366 280 1308 
  akaya kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Satın alma işlemleri, idari işler, MYS ve KBS işlemleri (maaş, bordro takibi, ödemeler), personel işleri, birim yazışmaları,  yıllık faaliyet raporu ve faaliyet kitapçığı hazırlanması gibi görevleri icra etmek.

   

  Hülya KÜÇÜKER
  İşçi - Sekreter

  Tel: 0366 280 1513
  hkucuker kastamonu.edu.tr

    

  Görevi:

  Bağlı bulunduğu birimin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak,  yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak Büro makinelerini kullanmak, telefon görüşmelerini idare etmek, gelen faksları gelen bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek  İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek, gelen ve giden kargoların işlemlerini ve takibini yapmak ve ilgili birimlere gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde kargoların durum bilgisini kontrol etmek.