• 0366 280 15 13
 

mvd1Misyonumuz

Kastamonu Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerininin karşılanmasında, var olan ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz cevap vermek;

Üniversitemiz birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğinikurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliğikullanıcı ve BİDB çalışanlarının memnuniyetini göz önünde tutarak sunmak;

Üniversitemizin bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek;

Bilişim alanındaki konularda ar-ge faaliyetleri içinde olmak, yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığmı sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi için Kastamonu Üniversitesini çözümlere yönlendiren; Ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen"; Uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek olan; Daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir kurum olmaktır.


Değerlerimiz

İnsana değer vermek,

Kişisel bilgilerin mahremiyetine önem vermek,

Teknolojiyi yakından izlemek ve uygulamak,

Kesintisiz hizmet vermek,

Katma değer oluşturmak.