Kastamonu Üniversitesi Bilişim Politikaları, Üniversitemiz Senato'sunun 20.04.2016 tarihli toplantısında 2016/69 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 


Kastamonu Üniversitesi Bilişim Politikaları, Üniversitemiz Senato'sunun 20.04.2016 tarihli toplantısında 2016/69 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

BİRİNCİ

BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ

BÖLÜM

Bilişim Politikalarına İlişkin Genel Esaslar

ÜÇÜNCÜ

BÖLÜM

Ağ Erişim Politikası

DÖRDÜNCÜ

BÖLÜM

Ağ Güvenlik Politikası

BEŞİNCİ

BÖLÜM

Ağ Fiziksel Güvenlik Politikası

ALTINCI

BÖLÜM

Ağ Alt Yapı Hizmetleri İş Talepleri ve Sıralaması

YEDİNCİ

BÖLÜM

Web Alan Adı Tahsis Ve Kullanım Politikası

SEKİZİNCİ

BÖLÜM

Elektronik Posta Kullanım Politikası DOKUZUNCU BÖLÜM Teknik Destek Servis, Kontrol ve Hizmet Politikalar

ONUNCU

BÖLÜM

Yedekleme Politikası

ONBİRİNCİ

BÖLÜM

Kamera Politikası

ONİKİNCİ

BÖLÜM

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Yönettiği Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi İşlem Dairesi Bünyesinde Uygulanan Tüm Prosedürler ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ekler