Sistem ve Network Grubu :

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasında kurulu olan merkezi bilgisayar sistemlerinin kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gün 24 saat servise sunulmasını sağlamak,

​ Kampüs içi ve dışı ağ altyapısının planlanması, kurulumu, bakımı, güvenliği ve 7 gün 24 saat servise sunulması,

​ Sunucuların kurulumunu, konfigürasyonunu ve yönetimini yapmak,

​ Sunucuların yedekleme işlemlerini yapmak,

Sunucuların bakım ve onarımı yapmak,

Sistem güvenliğini sağlamak,

Sunucu yazılımı ve donanımı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımı için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,

Network kurulumunu, konfigürasyonunu ve yönetimini yapmak,

Network güvenliğini sağlamak,

Network yazılımı ve donanımı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımı için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

Yazılım Teknolojileri Grubu :

Yazılım hizmetlerinin tasarımı, bakımı ve işletimi ile bu hizmetlerin gerektirdiği grafik ve web tasarımı çalışmalarının yürütülmesi, çeşitli web iletişim araçlarının servise sunulması.

Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerde otomasyona geçişi sağlamak,

Otomasyona geçmiş olan birimlerde, gelişmeyi, sürekliliği ve yeni imkanlardan yararlanılmasını sağlamak,

Kurum içi iletişimi etkinleştirebilmek için bilgi-işlem sistemine dayalı yeni kullanım imkanları araştırmak, üretmek ve Rektörlüğümüze önerilerde bulunmak,

Bilişim imkanlarını en üst seviyeye çıkarabilmek için teknolojiyi yakından takip etmek ve yazılım geliştirme konusunda her zaman kendini güncel tutmak,

Sunucular üzerinde çalışan veritabanlarının optimizasyonunu, sürekli ve düzgün bir şekilde çalışmasını ve yedekleme işlemlerini yapmak,

Yazılım uygulama sunucularının konfigürasyonunu yapmak, sürekli ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Üniversitemiz idari birimlerinin ihtiyacı olan yazılım projelerinin/düzeltmelerinin/güncellemelerinin analizini, veritabanı tasarımını ve veritabanı kodlamasını yapmak, yazılım mimarisini seçmek, tasarlamak, kodlamak, test etmek ve sürekliliğini sağlamak,

Üretilen yazılımların eğitimini vermek,

Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan paket programları satın almak.


Enformatik ve Teknik Destek Grubu

Enformatik Grubu Üniversitemiz birimlerinde hizmet veren bilişim teknik elemanlarına danışmanlık yapmak, gerekli gördüğünde eğitim vermek.

Teknik Destek Grubu Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekoklulu/Birimlerdeki Bilgisayar tamir ve bakımlarını yapmaktadır.