EBYS İle Amaçlanan Nelerdir?

Kurum bünyesindeki birimler arası yazışmalar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaları elektronik(bilgisayar) ortamda yapılmasını sağlamaktır.

EBYS ile aşağıdaki temel konuların sağlanması hedeflenmektedir.

* Evrak standartlarını belirlemek,

* Evrak sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltmak,

* Harcanan emek, zaman ve kırtasiye giderlerinden tasarruf etmek,

* Evrakları güvenli bir şekilde arşivlemek,

* Evraklara hızlı bir şekilde erişebilmek,

 

EBYS İle Neler Yapılabilir?

 • EBYS’ de tanımlı İş akış yollarını kullanarak evrakları zamanında kurum içi ve kurum dışı ilgililere en kısa yoldan ulaştırabilir.
 • Evrakların birden fazla noktaya (örneğin; tüm birimlere) aynı anda tek tuşla dağıtımı yapılabilir.
 • İşlem gören evrakların durumları takip edilebilir.
 • Evrakların dağıtımı için paraflama süreci ve sırası tanımlanabilir.
 • Evraklar arşivlenebilir ve hızlı bir biçimde erişilebilir.
 • İzin ya da farklı bir durumda, yerinize işlerinizi yürütecek kişiye vekalet verilebilir.
 • Evraklar kontrol edilerek personelin performansı değerlendirilebilir.
 • Evraklara erişim izinleri verilerek güvenliği arttırılabilir.
 • Elektronik imza ile kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, resmi olarak bilgisayar ortamında yapılabilir.

 

EBYS’ nin Sağladığı Yararlar

 • Evrak hazırlamak için kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
 • Evrak sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltır.
 • Evraklara mekandan bağımsız hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlar.
 • Evrakları güvenli bir şekilde arşivler.
 • Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandırır.
 • Süreçlerde tıkanan noktaları raporlar.

Elektronik İmza Kanunu

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Kurumlar Arası e-İmza ve KEP Hesabı Kullanım Esasları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rektörlük Oluru Üst Yazısı

Rektörlük Oluru