Stajer Öğrencilerimize Başkanlığımızda görev yapan, Uzman Suha KARAAHMETOĞLU, Üniversitemiz tarafından geliştirilen yazılımlar ve veritabanları konularında eğitimler vermiştir.